Teoritester på dator via Internet (aSTRa-TK)
Uppdaterade frågor från STR
Trafikens grunder
Köra bil
Vägmärkestesten
Studiehäftet
Vägmärken och vägmarkeringar
Pluggis

 

Om du varvar teori och praktik i din utbildning, har du bäst förutsättningar för att nå ett bra slutresultat.

När du praktiskt övar det du studerat teoretiskt kan du bland annat:
Enklare se sammanhang och förstå varför t.ex. en regel finns.
Enklare lösa de problem som uppstår i trafiken.