Avbokningar

Det går bra att avboka sin lektion så vida det sker dagen innan, före kl 13:00. Det går bra att avboka genom mejl, telefon eller via elevcentralen förutsatt att du har tillgång till den. Om du har en bokad lektion på en måndag eller på en dag efter en röd dag måste avbokningen ske fredagen innan, före kl 13:00 eller dagen innan den röda dagen före kl 13:00.

Vid sjukdom eller vård av barn måste ett läkarintyg lämnas för att vi inte ska debitera dig för lektionen.

Har du bokat en kurs ( riskutbildning 1, riskutbildning 2 eller handledarkurs ) och inte kommer på angiven tid debiteras eleven fullt pris annars gäller avbokningsregler även för handledarkursen och riskutbildning del 1. För riskutbildning del 2 måste avbokningen ske 2 vardagar innan beställd tid.

Vid köp av paket måste de utnyttjas inom ett år från fakturadatum.

Återbetalning

Vid retur (på elevens begäran) av betalda lektioner som avbokats tillkommer en administrationsavgift på 10% av köpebeloppet. Administrationsavgiften för avbokning gäller även vid obetalda men utskickade fakturor. Gäller även introduktionsutbildning och riskutbildningar.

Vid köp av paket och returer av återstående lektioner räknas körlektionspriset efter prisnivån med lägre rabatt. Ett köp av exempelvis 20-paket där kunden vill avboka och ha åter 4 lektioner räknas priset för 10-paket samt ett 6-paket. Detta är för att förhindra missbruk av våra erbjudanden.

Inskrivning

Vi debiterar 100 kronor för inskrivning om eleven ändrar sig efter att vi har skrivit in eleven i systemet (gäller inte för introduktionsutbildning inte heller för riskutbildning 1 ).